Hoe gaat CommonEasy om met het stijgende ziekteverzuim in 2024?

CommonEasy is geen verzekering, maar een spaar- en schenk concept. Als je ziek bent, schenkt de community jou een inkomen. Dat betekent dus dat als er meer zieken zijn, er meer wordt geschonken. In de loop der jaren is het ziekteverzuim bij CommonEasy blijven stijgen en daarover maken deelnemers zich, terecht, zorgen en er worden ideeën geopperd om hier iets aan te doen. Belangrijk is dat team CommonEasy altijd transparant en eerlijk communiceert en handelt, hier mogen jullie ons op bevragen en aanspreken. De huidige zorgen zijn reëel en kunnen en willen we niet negeren.

Wat we kunnen veranderen doen we altijd vanuit de Commons gedachte; samen organiseren we het zo dat het gemene goed (noem het het algemeen belang) zo goed mogelijk wordt gediend. En daar hoort bij dat we naar elkaar luisteren en dat iedereen bij CommonEasy mag meedenken en inspraak heeft.

In deze blog zetten we zo uitgebreid mogelijk uiteen wat CommonEasy in dit geval kan doen en waar we nu mee bezig zijn. 

Ziekteverzuim in Nederland

We zien dat het ziekteverzuim in Nederland nog steeds toeneemt ondanks dat de pandemie officieel al een tijd afgelopen is. Het CBS laat een ziekteverzuimpercentage zien dat sinds 2021 niet meer onder de 5% is gekomen. Het ziekteverzuimpercentage is nog nooit zo hoog geweest in de afgelopen 20 jaar. Ook de toename van mentale gezondheidsproblemen in het afgelopen decennium, is gerust een maatschappelijk probleem te noemen. Kijk alleen al naar het stijgende aantal burn-outs onder werkende Nederlanders.

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/ziekteverzuim

De bedragen die wij maandelijks inleggen, zijn berekend op een verzuim van 3%. Dit is gebaseerd op het gegeven dat het verzuim onder de leden van CommonEasy altijd lager is dan het landelijke gemiddelde. We leggen in op basis van 5% ziekteverzuim, zodoende bouwen we op termijn een buffer op, om uitschieters als een pandemie op te vangen. Zitten we in goede tijden, dan spaar jij en die buffer zie je op die manier dan terug in jouw eigen spaarpot. Nu zitten we dus even in minder goede tijden.

Dat het hogere ziekteverzuim een bredere maatschappelijke trend in Nederland is, kan CommonEasy niet direct veel aan doen. Dat betekent wel dat we dit merken aan dat we minder sparen doordat we samen meer leden helpen die niet kunnen werken. Daar is CommonEasy ook voor bedoeld. Elkaar steunen, juist in lastige tijden.

Foto: www.gooshengeveld.smugmug.com

Wat zou CommonEasy kunnen doen?

Dit zijn de knoppen waaraan we zouden kunnen draaien:

Minder helpen aan zieke deelnemers
De makkelijkste manier om “een verzekering” goedkoper te maken, is door niemand te helpen als het nodig is en elke mogelijke situatie uit te sluiten. Probleem is dan natuurlijk dat niemand er iets aan heeft. Ondernemers die we door de moeilijkste periode van hun leven helpen, dat blijven we graag doen. Elke maand hebben we contact met de zieke ondernemers. Checken in wat ze nodig hebben, supporten elkaar met een intervisie en professionele hulp van ArboCare en vragen hoe ver ze op weg zijn naar hun herstel. 

Als oplossing kunnen we ervoor kiezen om minder support te geven of veel cases uit te sluiten zoals verzekeraars dat doen. Dat willen we zo weinig mogelijk doen. We willen mensen met een goed verhaal helpen. We proberen samen met de community zoveel mogelijk eerlijke keuzes te maken. We hebben afgelopen jaar onze voorwaarden iets aangescherpt, bijvoorbeeld dat mensen met een burn-out nu maximaal een jaar ondersteuning krijgen. Voorbeelden om dit nog verder aan te scherpen zijn: wachttijd van 2 maanden ipv 1 maand of uitkeren op basis van werkvermogen (we keren uit op basis van waartoe je in staat bent, ongeacht of je wel of geen werk hebt).

Situaties beoordelen doen we samen als community. Jij kent de mensen uit je 1e cirkel en wij gaan ervan uit dat jij een goede keuze kan maken om hen te steunen. Het is altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen of vragen te stellen over de inhoud van een situatie, dat heb je in eigen hand. 

Meer inleggen elke maand
Bij CommonEasy werken we met een eigen wallet, waarmee geld beschikbaar is om mensen in het netwerk te helpen en wat er overblijft te sparen. Als er meer mensen ziek worden, dan gaat er meer geld uit je wallet en spaar je minder. We zouden met het hele netwerk meer kunnen inleggen om te zorgen dat we meer buffer hebben. De opties waar we nu naar kijken zijn:

Meer standaard inleggen
We zouden standaard een hoger percentage kunnen inleggen. Nu is het gebaseerd op 3%, dat zou ruim moeten zijn, en we leggen 5% in. Het ziekteverzuim van de afgelopen 2 jaar ligt rond de 4%, nu boven de 5%. We hoopten dat het hogere ziekteverzuim na covid af zou zwakken, maar dat is niet gebeurd. Op basis van het huidige percentage ziekteverzuim, zouden we eigenlijk 7% in moeten leggen.

Flexibele inleg
Dit zou betekenen dat we per kwartaal terug kijken wat het huidige verzuim doet in de community. En op basis daarvan de maandelijkse inleg bepalen op percentage ziekteverzuim. Nu draagt het team van CE de verantwoordelijkheid om te dealen met de situatie als er te weinig geld is. De flexibele inleg is een manier om hier gezamenlijk verantwoordelijkheid over te dragen.

Minder ziek worden
Iedereen heeft zelf de keuze, maar ook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen, over hoe je met je gezondheid omgaat. We kunnen en willen uiteraard geen gezondheidspolitie worden, maar willen het jou wel makkelijker maken je hier bewust van te zijn en je ondersteunen met het maken van goede keuzes. De community kan elkaar ondersteunen om gezond te blijven! 

We weten ook dat des te later je pas op plaats maakt, des te langer het duurt voordat je weer beter bent. Daarom willen we dat je tijdig stappen onderneemt om erger te voorkomen. Om aanspraak te kunnen maken op financiële support willen we verplicht stellen dat je eens per halfjaar een check-in doet waarin je aangeeft hoe het met je gaat. Die maakt het mogelijk om eerder aan de bel te trekken bij ons voor support. Zodat je niet uitvalt.

Lees hier alles over de check-in en vul hem direct in!

Sneller herstellen
Als community supporten we mensen in een situatie. Deze verantwoordelijkheid werkt twee kanten op, en we hebben afgelopen jaar stappen gezet om ervoor te zorgen dat iemand het maximale doet wat in zijn of haar situatie bijdraagt aan het herstel. Zo moet iedereen maandelijks een update doen als voorwaarde voor uitbetaling. Ook zijn de intervisie via Zoom in elk geval eens per maand verplicht. Dit is een online moment om te delen, gehoord en gezien te worden door andere leden en wordt begeleid door een coach in een vertrouwde omgeving. 

De werking van de 1e cirkel versterken
Deze optie heeft onze voorkeur, omdat het geheel in lijn staat met de visie en missie van CommonEasy. Het nadeel van deze optie is dat het onduidelijk is of het direct effect zal hebben. Er is ook meer capaciteit nodig om dit scenario operationeel te maken. Insteek van het scenario is ervoor zorgen dat leden scherper betrokken zijn bij elkaar, dat heeft zowel een preventief effect als duidelijkere zicht op wat er precies speelt bij leden. Bijvoorbeeld: het buddy systeem verder invoeren, check-in verplicht maken, verplichte bijeenkomsten, betere mails en notificaties. 

Meer ondernemers in het netwerk
Het makkelijkste wat we kunnen doen als netwerk, is het draagvlak vergroten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Als we groeien zijn er ook meer schouders om de lasten over te verdelen. En daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken! Nodig bekende ondernemers uit om met jou mee te doen op CommonEasy. Hoe meer ondernemers er mee doen, hoe makkelijker het is om elkaar te helpen. Zo houden we de bijdragen klein en sparen we als netwerk. Natuurlijk promoten wij als team CommonEasy dag in, dag uit. Maar het netwerk, dat maken we samen. Jij hebt het vertrouwen van de mensen om je heen. Dat is goud waard, zet het in voor een gezamenlijk belang!
Hier is jouw invite link

Deel onze ‘Friends with Benefits’ campagne en nodig je vrienden uit!

Wat deed CommonEasy de afgelopen tijd?
In 2023 en op dit moment werken we aan de volgende zaken:

 • In de zomer van 2023 hebben we de voorwaarden aangescherpt om ons werk beter te kunnen doen en we zijn gestart met ArboCare. Dit is een organisatie die mensen met hun expertise steunt in het begeleiden naar herstel en terug naar werk (geen extra controle maar meer hulp bij re-integratie). 
 • We reiken meer uit naar leden om (preventieve) hulp makkelijker te maken door check-ins en verbeterde verplichte intervisies. 
 • Ervaringen van leden uit een situatie worden gebruikt om ons systeem beter te laten functioneren. 
 • We hebben persoonlijk contact met alle mensen in een situatie en bekijken steeds samen hoe we deze leden het beste kunnen helpen en of ze onze hulp nodig hebben.
 • Zorgen voor meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de 1e cirkel en het opzetten van een ‘buddy’ systeem, met daardoor meer persoonlijke toetsing. Die laatste gaan we vanaf 2024 inzetten. 
 • Wij geloven dat een community een enorme bijdrage is en nog meer kan zijn aan elkaars gezondheid, kracht en vrijheid als ondernemer. Zo vragen we leden regelmatig om feedback en samenwerking en laten we ons adviseren door actieve leden. 

Wat doet CommonEasy niet?

CommonEasy is een community en geen verzekering. Wat wij daardoor niet doen, maar verzekeraars en andere alternatieven wel:

 • Voorwaarden, regels, werkwijze of kosten inbrengen die niet in het belang zijn van leden of die niemand bevoordeelt. De voorwaarden zo scherp maken dat je er uiteindelijk eigenlijk geen gebruik van kan maken. Dat is wel goedkoper, maar je hebt er dus net niks aan als je het nodig hebt.
 • Elke situatie beoordelen op basis van hoeveel werkvermogen je nog in je hebt. Kan je bijvoorbeeld nog de telefoon opnemen en mailen? Dan krijg je geen geld uitgekeerd.
 • Alleen perfecte mensen toelaten. Iets van een medisch verleden of iets dat duidt op een mogelijke kwetsbaarheid wordt zo een reden om mensen vooraf uit te sluiten.
 • Nogmaals, dit gaan wij dus niet doen om het ziekteverzuim aan te pakken. Wij zijn juist solidair met elkaar als leden hulp nodig hebben!

Wat kan jij doen als lid?

 • Samen zorgen we voor elkaar. Wees je er bewust van dat je echt iets extra kan betekenen voor je mede-ondernemers in jouw 1e cirkel die niet kunnen werken. Alleen een welgemeende reactie kan al ontzettend veel doen!
 • Vraag op tijd op hulp als je voelt dat je ergens mee zit. Je bent zelfstandig, maar niemand zegt dat je alles alleen moet doen. En we helpen elkaar graag als dat nodig is, daar zijn we een community voor.
 • CommonEasy heeft bijna geen invloed op de persoonlijke gezondheid van haar leden, toch voelen wij ons verantwoordelijk. Wij geloven dat een community een enorme bijdrage kan leveren aan onze gezondheid, kracht en vrijheid als ondernemer. Wat kunnen we samen doen om het verschil te maken voor elkaar?

Wij snappen de zorgen van de community heel goed, maar hopen ook dat je het in een groter perspectief kan zien. We helpen wel echt mensen die het hard nodig hebben en al het geld dat nu niet in je spaarpot belandt gaat direct naar deze mensen. We hopen natuurlijk dat het verzuim snel omlaag gaat en doen ons best om dit aan te pakken.

Mocht je nog vragen hebben of wellicht zelfs ideeën hoe we dit beter aan kunnen pakken, dan staan we helemaal klaar om daarover in gesprek te gaan. Wij zelf zijn ook allemaal lid van CommonEasy als ondernemer en we zijn geen commerciële partij die hier winst uit haalt, dus elk probleem is een gezamenlijk probleem, ook dat van onszelf.

Sluit je aan bij ons Telegram channel en chat mee! 

Lotte Kauffman

22 april 2024

1 reactie

 • 👍 👎 😄 🎉 😕 💙 🌹
  Ik vind het wel heel erg ingewikkeld.Ik betaal al maanden meer dan 25 euro aan anderen. En die 25 euro zou ik zelf ook heel erg goed kunnen gebruiken. Ik begin er dus wel erg aan te twijfelen of ik dit wil blijven volhouden.Het is wel erg veel geld wat ik nu kwijt ben. Daar had ik niet echt op gerekend. Selma