Privacyverklaring

CommonEasy CommonEasy, gevestigd aan Europalaan 20 (Stadstuin 3.013 ) 3526 KS te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Florian de Ridder is de Functionaris Gegevensbescherming van CommonEasy. Hij is te bereiken via [email protected]

CommonEasy BV

kvk: 61749974
E: [email protected]
T: Maak een bel afspraak

Bezoekadres

Stadstuin
Europalaan 20
3526 KS Utrecht

Persoonsgegevens die wij verwerken

CommonEasy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij automatisch verwerken:

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken nadat jij deze verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Facebook id
 • Kopie identiteitspas
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • CommonEasy Vriendschapsverzoeken
 • Inhoud van situaties
 • Reacties op blog artikelen, veelgestelde vragen en situaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Onze dienst kan gevoelige informatie, bijvoorbeeld medische gegevens, verwerken indien de gebruiker dit opgeeft bij het indien van deze situatie. Deze informatie delen wij nooit met partijen buiten ons systeem. Deze data is alleen inzichtelijk voor de betreffende medewerker van CommonEasy en de tot de eerste 3 cirkels van het CommonEasy netwerk op het moment van indienen van de situatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CommonEasy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van jouw backup.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • CommonEasy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CommonEasy neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CommonEasy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CommonEasy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Indien je een account hebt zonder transacties (je hebt niks gespaard, niemand geholpen en geen vergoeding ontvangen) dan bewaren je personalia zolang je ingeschreven staat. Je kan je account en data verwijderen via je account.

Indien je een account hebt met transacties. Dan kan je je account deactiveren. Hiermee verwijder je alle data behalve je transacties, naam en user id. Deze data is nodig voor de wederpartij om opbouw van het Saldo te kunnen onderbouwen.

Delen en ontvangen van persoonsgegevens met derden

CommonEasy deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CommonEasy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CommonEasy jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Mangopay

Mangopay geeft elektronisch geld uit en beheert dit binnen het kader van de samenwerking tussen CommonEasy en Mangopay. Mangopay is goedgekeurd als elektronische geldinstelling door de Franse toezichthouder CSSF.
Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens E-mail Bankaccount Kopie ID

Arbo Fysiocare

Arbo Fysiocare helpt ondernemers met gezondheid en vitaliteit tijdens hun werkzaame leven met coaching, preventie en re-integratie. Arbo Fysiocare is onze partner bij het begeleiden van deelnemers die zich in een situatie bevinden.
Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mail Inhoud van situaties

Klaviyo

In Klaviyo staan e-mailadressen van gebruikers die zich ingeschreven hebben voor de nieuwsbrief. Elke mail die via dit kanaal verstuurd wordt bevat een link waarmee gebruikers zich kunnen uitschrijven. Wanneer je een account aanmaakt op CommonEasy delen wij je gegevens met Klaviyo.
Voor- en achternaam E-mail

Hotjar

CommonEasy gebruikt hotjar om statistische gegevens over het gebruik van onze applicatie te monitoren. Zodat we de dienst blijvend kunnen verbeteren.
Geanonimiseerd IP adres Pagina bezoeken Scrolls Clicks

Google Analytics

CommonEasy gebruikt google analytics om statistische gegevens over het gebruik van onze applicatie te monitoren. Zodat we de dienst blijvend kunnen verbeteren.
Geanonimiseerd IP adres Pagina bezoeken Scrolls Clicks

Hubspot

Hubspot maakt het mogelijk om live te chatten met een CommonEasy medewerker.
IP adres E-mailadres Pagina bezoeken Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum

Mailgun

CommonEasy gebruikt de diensten van Mailgun om e-mails te versturen op een veilige en betrouwbare manier.
Naam E-mailadres Inhoud e-mailbericht Clicks Opens

Google Cloud Platform

CommonEasy gebruikt Google Cloud Platform, mits je daar toestemming voor geeft en gebruikt maakt van deze feature, om persoonlijke informatie van je op te halen om het registratie proces te versnellen. Tevens kunnen wij je contacten lijst ophalen, mits je daar nadrukkelijk toestemming voor geeft en gebruik maakt van deze feature, met als doel om makkelijker connecties terug te vinden op CommonEasy. De accesstoken die wij van Google ontvangen om data van de gebruiker mee op te halen bewaren wij maximaal 1 dag in een PHP SESSION op onze private server. De opgehaalde contactenlijst wordt niet bewaard op onze servers.
Voor- en achternaam E-mail Adres Telefoonnummer Contacten

Microsoft graph

CommonEasy gebruikt Microsoft graph om contacten je account op te halen, mits je daar toestemming voor geeft, met als doel om makkelijker connecties terug te vinden op CommonEasy. De accesstoken die wij van Microsoft ontvangen om data mee op te halen bewaren wij maximaal 1 dag in een PHP SESSION op onze private server. De opgehaalde contactenlijst wordt niet bewaard op onze servers.
Voor- en achternaam E-mail Contacten

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CommonEasy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CommonEasy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het is helaas niet mogelijk om CommonEasy te gebruiken zonder cookies.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Analytische cookie die websitebezoek meet. Cookies worden tot 2 jaar bewaard.

_ga _gat _gid

Authenticatie cookie die websitebezoek authoriseert. Cookies worden tot 1 week bewaard.

wp* wordpress_*

Functionele cookie gebruikt wordt door Cloudflare (Content Delivery Network) om veilige connecties te valideren. Cookies worden tot 1 jaar bewaard.

__cfuid

Functionele en analytische cookies die gebruikt worden door YouTube om de videoplayer op onze website mogelijk te maken. Cookies worden tot 8 maanden bewaard.

NID GPS PREF VISITOR_INFO1_LIVE YSC

Marketing cookies die gebruikt worden door Facebook om conversies bij te houden van Facebook Advertisements. Cookies worden tot 8 maanden bewaard.

fr tr

Functionele cookie die cookie consent state bewaart van de gebruiker. Cookies worden tot 1 jaar bewaard.

CookieConsent

Functionele cookie die gebruikt wordt om tijdelijkse sessie data opgeslagen op de filesystem van onze private server te koppelen aan de browser van de gebruiker. Cookie wordt bewaart zo lang de browser open is. Sessiedata zelf wordt maximaal 1 dag bewaard op onze private server.

PHPSESSID

Analytische cookie die gebruikt wordt om het gedrag van de gebruiker op onze website te monitoren en te analyseren. Cookie wordt bewaart zo lang de browser open is.

_hj*

Analytische cookie die gebruikt wordt om het gedrag van de gebruiker op onze website te monitoren en te analyseren. Cookies worden tot 2 jaar bewaard.

__kla*

Functionele cookie die livechat met een CommonEasy medewerker mogelijk maakt. Cookies worden tot 2 jaar bewaard.

hubspot*

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CommonEasy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Indien je nog geen transacties hebt gemaakt dan kan je je account en data verwijderen via je account.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

CommonEasy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CommonEasy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. CommonEasy heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Al onze systemen draaien op een private server van TransIP. De database met bezoekers- en gebruiksgegevens is alleen toegankelijk vanaf de applicatieservers en externe bronnen mogen geen verbinding maken met de database.
 • Wij gebruiken de diensten van Cloudflare om onze service en gevoelige data te beschermen tegen o.a. DDOS aanvallen, hackers, kwaadaardige bots en verdacht verkeer.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (https://www.commoneasy.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.