Hoe gaan we om met het stijgende ziekteverzuim?

Gaan we aan de knoppen draaien?

Samen zijn we hard op zoek naar de oplossingen van de toekomst, hoe kunnen we samen zekerheid organiseren op basis van vertrouwen. Hoe kunnen we er voor elkaar kunnen zijn in voor- én tegenspoed. Zonder onze vrijheid in te perken, zonder gedoe en hoge kosten. Dat is nog niet zo makkelijk!

Met CommonEasy zijn we aan het leren hoe je vertrouwen kunt opschalen en daarin hebben we inmiddels grote stappen gezet. Met onze community ondersteunen we onze leden die door ziekte geen inkomen kunnen genereren en het werkt!Maar gaandeweg kom je uitdagingen en obstakels tegen.

CommonEasy is geen verzekering, maar een spaar- en schenk concept. Als je ziek bent, schenkt de community jou een inkomen. Dat betekent dus dat als er meer zieken zijn, er meer wordt geschonken. In de loop der jaren is het ziekteverzuim bij CommonEasy blijven stijgen en daarover maken deelnemers zich, terecht, zorgen en er worden ideeën geopperd om hier iets aan te doen.

In dit blog willen we deze zorgen en vragen uiteen zetten om zo tot oplossingen te komen.

Belangrijk is dat team CommonEasy altijd transparant en eerlijk communiceert en handelt, hier mogen jullie ons op bevragen en aanspreken. De huidige zorgen zijn reëel en kunnen en willen we niet negeren, het is echter zo dat er geen paniek is, de boel is onder controle. We kunnen de mensen die ziek zijn voldoende financieel steunen en er zijn nog voldoende buffers in het systeem. Maar we kunnen niet overzien of dat zo blijft als we niets veranderen. Wat we kunnen veranderen doen we altijd vanuit de Commons gedachte; samen organiseren we het zo dat het gemene goed (noem het het algemeen belang) zo goed mogelijk wordt gediend. En daar hoort bij dat we naar elkaar luisteren en dat iedereen bij CommonEasy mag meedenken en inspraak heeft.

Stijgend ziekteverzuim

In het hele land (en de wereld) zien we dat ziekteverzuim blijft stijgen. Daar zijn allerlei korte en lange termijn verklaringen voor, waarbij de meeste niet binnen ons bereik liggen om te veranderen. Voor een deel hebben we er mee te dealen en ons aan te passen.

Zo zien we landelijk dat het ziekteverzuim sinds Covid ernstig stijgt en inmiddels de 6% is gepasseerd. En bij CommonEasy zien we deze ontwikkeling ook. We zitten nog ruim onder de landelijke cijfers maar het ziekteverzuim was deze maand bijna 4%.

Uiteraard kunnen we dingen doen en aan de knoppen draaien. Zo zien we een aantal opties die we op een rijtje zetten. Uitgangspunt blijft dat we zo min mogelijk regeltjes willen of dingen willen uitsluiten en juist zoveel mogelijk op vertrouwen willen handelen, maar, bijvoorbeeld bij het beoordelen van een situatie zijn meer handvatten nodig. We willen ons niet laten verrassen en we doen dus ook voorstellen om te kunnen anticiperen op wat er nog gaat komen.

Minder ziek worden

Iedereen heeft zelf de keuze, maar ook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen, over hoe je met je gezondheid omgaat. We kunnen en willen uiteraard geen gezondheidspolitie worden, maar willen het jou wel makkelijker maken je hier bewust van te zijn en je ondersteunen met het maken van goede keuzes. We zijn bezig met een mental health bootcamp en actie onderzoek en willen regelmatig terugkerende events maken. Binnenkort hoor je meer over de eerste editie in november.

We weten ook dat des te later je pas op plaats maakt, des te langer duurt het voordat je weer beter bent. Daarom willen we dat je tijdig stappen onderneemt om erger te voorkomen. Om aanspraak te kunnen maken op financiële support willen we verplicht stellen dat je eens per halfjaar een check-in doet waarin je aangeeft hoe het met je gaat. Indien hier aanleiding toe is gaan we je n.a.v. je check-in vragen aan te sluiten bij een van de te starten support cirkels van CommonEasy.

Voorstel: Iedereen dient eens per half jaar een check-in te doen om recht te blijven houden op een vergoeding bij mental health gerelateerde ziekte zoals burnout.

Lees hier alles over de Check-in en vul hem direct in!

Minder helpen aan zieke deelnemers…

De makkelijkste manier om “een verzekering” goedkoper te maken, is door niemand te helpen als het nodig is en elke mogelijke situatie uit te sluiten. Probleem is dan natuurlijk dat niemand er iets aan heeft. Dat gaan we natuurlijk niet doen, maar het is altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen of vragen te stellen over de inhoud van een situatie, dat heb je in eigen hand. 

Wil je meer weten hoe bezwaar maken werkt? Bekijk onze uitleg video!

Sneller herstellen

Als community supporten we mensen in een situatie. Deze verantwoordelijkheid werkt twee kanten op, en we hebben afgelopen jaar stappen gezet om ervoor te zorgen dat iemand het maximale doet wat in zijn of haar situatie bijdraagt aan het herstel. Zo moet iedereen maandelijks een update doen als voorwaarde voor uitbetaling. We willen nog een stap verder gaan door de intervisie via Zoom verplicht te stellen. Dit is een online moment om te delen, gehoord en gezien te worden door andere leden en wordt begeleid door een coach in een vertrouwde omgeving. 

Voorstel: Als je in een situatie zit is het verplicht om minimaal een keer per maand deel te nemen aan de wekelijkse intervisie sessie.

Kosten spreiden

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Als we groeien zijn er ook meer schouders om de lasten over te verdelen. Gelukkig kunnen we daar allemaal aan bijdragen door mensen uit te nodigen mee te doen. 

Hier is jouw invite link! Je netwerk verdient een inkomen! Ook als je ziek bent?

Op de achtergrond wordt door het CommonEasy systeem berekend hoe groot alle bijdragen zijn die iedereen doneert. Dit algoritme werkt zo dat je meer bijdraagt als je meer opvangt en meer bijdraagt aan de mensen die dichter bij je staan. Dus meer aan mensen in je eerste cirkel dan aan mensen in je derde cirkel.

Deze algoritmes houden we geregeld tegen het licht om te zien of ze nog goed doen waarvoor ze bedacht zijn. Als er nieuwe inzichten of voorstellen voor verandering zijn, zullen we die met jullie delen.
Meer weten over hoe ons algoritme werkt voor jou? Bekijk onze uitleg video.

Meer sparen

Bij CommonEasy spaar je met je eigen wallet, dat geld is beschikbaar om mensen in je netwerk te helpen. Als er meer mensen ziek worden, dan gaat er meer geld uit je wallet en spaar je minder. Als de 5% die we nu sparen niet meer voldoende is om alle zieken te ondersteunen, dan verhogen we het spaarbedrag met 1%. We kunnen niet afwachten tot het te laat is en gaan dit doen als het ziekteverzuim boven de 4% is (dat is nu nog niet).

Dat betekent dat het netwerk meer kan helpen. En als het toch niet nodig blijkt te zijn, dan ben je het geld niet kwijt, maar spaar je meer. Mocht je het spaarbedrag niet willen verhogen, dan kan je je dekking verlagen zodat het spaarbedrag gelijk blijft.

Voorstel: We voeren een automatisch mechanisme in: Je spaart 5%, maar als het ziekteverzuim boven de 4% is, ga je ziekteverzuim + 1% sparen. Als het weer daalt onder de 4%, wordt het weer standaard 5%.

Online Q&A

Uiteraard blijven we de vinger aan de pols houden en dat doen we met jullie. Op 20 september van 16u -17u30 en in oktober organiseren we een Q&A hierover via Zoom. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen, meld je hier aan:

Klik hier om naar de Q&A te gaan!

Op deze manier gaan we ervoor om ook in de toekomst de tofste en eerlijkste oplossing voor ondernemers te zijn en staat er altijd een community achter je! 

We got your back! Easy does it!

Team CommonEasy

Lennert Floor

14 september 2022

Reacties