Gaat de verplichte AOV voor zelfstandigen bijdragen aan jouw ideale werkleven?

Verplichte verzekering voor zelfstandigen past niet meer. Geeft ons de ruimte!

Wij geloven niet dat de ingeslagen weg van verplichte verzekering ons dichter bij een betere situatie voor de werkende mens gaat brengen. Met CommonEasy willen we een manier vinden die juist onze autonomie, betrokkenheid en transparantie versterkt. Wij bewijzen samen met onze partners en ons werkveld dat die andere manier mogelijk is! 

‘Nieuwe ideeën en oplossingen zijn sneller dan ooit nodig in de rap veranderende wereld. De maatschappij moet veerkrachtig zijn en dat kan niet meer zonder mensen zelf aan te moedigen om betrokken te zijn en bij te dragen aan het creëren van de oplossing. Zelf bouwen aan de oplossing, zodat ieder er zeker van is dat het past in het individuele én maatschappelijke leven en daar ook een krachtige bijdrage aan levert. Ondernemers, freelancers en zelfstandigen kiezen daar bewust voor, dat moet je aanmoedigen door ze de ruimte te geven!’ 
Jip de Ridder – Oprichter CommonEasy

Een verplichte verzekering werkt niet voor alle zelfstandigen. Dit zijn volgens ons de 8 redenen waarom:

  1. Het is duur voor zzp’ers, vanwege de onnodig hoge premie en lage dekking
  2. Het is duur voor de overheid, vanwege de stijging van de collectieve lasten
  3. Het gaat voorbij aan het feit dat ruim 9 van de 10 arbeidsongeschikten binnen de eerste twee jaar ziekte herstelt
  4. Het is nagenoeg onuitvoerbaar en implementatie duurt jaren (zegt het UVW zelf), dat terwijl er nú oplossingen nodig zijn
  5. Er is geen breed draagvlak onder zzp’ers, die zich niet gehoord voelen
  6. Het staat haaks op de autonomie, betrokkenheid en transparantie die past bij het ondernemerschap
  7. Werkende bestaande oplossingen, zoals schenkkringen, zijn onvoldoende meegewogen
  8. Deze wet zou ‘schijn zelfstandigen’ beschermen. Maar eigenlijk ligt het echte werk om te kijken naar de relatief kleine groep ‘schijn werkgevers’ die niet de lasten willen dragen van vast personeel. Moeten daar alle zelfstandigen die het goed geregeld hebben voor opdraaien?

De nieuwe wereld vraagt om nieuwe oplossingen en het loslaten van gedateerde oplossingen en belangen. Dit voorstel is duidelijk een stap terug. 

Wat vind jij? Draagt dit bij aan een beter werk-leven?

Niet mee eens? Teken de petitie ‘Nee tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’. +20.000 mensen gingen je voor!

#Update van de poll: wat vinden onze leden zelf?

Onze poll werd door veel mensen ingevuld en het is meteen duidelijk dat het overgrote deel tegen deze verplichting is. We hebben gemerkt dat er veel reacties komen van zelfstandigen, experts, media en beleidsmakers. Er is veel onduidelijkheid over wat er precies verwacht kan worden en er zijn signalen dat het huidige voorstel in de praktijk niet zal werken voor de meeste zelfstandigen.

“8 op de 10 zelfstandigen is voor”

Minister Gennip

Opmerkelijk is dat de minister aangeeft dat “8 op de 10” zelfstandigen voor deze maatregel zijn. Echter, dit is niet wat wij hebben waargenomen en terug krijgen. De minister kan ook niet onderbouwen waar die 80% steun vandaan komt. 

Meer draagvlak voor een universele aanpak

Wij denken dat er meer draagvlak is voor een meer universeel voorstel, zoals voorgesteld door de Werkvereniging en de commissie Borstlap. Het gelijktrekken van sociale zekerheden ongeacht de contractvorm, bijvoorbeeld door langdurige arbeidsongeschiktheid collectief op te vangen voor werknemers en zelfstandigen. Werknemers ontvangen dit nu via de IVA (Inkomensvoorziening Arbeidsongeschiktheid) en betalen daar premie voor aan het UWV. Als je na twee jaar nog 80% arbeidsongeschikt bent, ontvang je een uitkering. Dit zou optioneel kunnen zijn of/en los staan van hoe je de eerste twee jaar opvangt.

Dit voorstel zou een meer solidaire premie op leveren, die geen onderscheid maakt tussen beroepen, leeftijden en medisch verleden. Bovendien zou het meer recht doen aan de ontwikkelingen van een meer fluide arbeidsmarkt van de toekomst, waarin de werkvorm van mensen vaker veranderd als reactie op macro trends of hun persoonlijke wens het werkleven aan te passen. 

We hopen dit lastige onderwerp meer inzichtelijk te maken voor je en horen graag jouw vragen en reacties. Praat met ons mee op Linkedin!

Niet zeker en meer weten over dit vraagstuk? 

Dit zijn aantal bronnen die wij aanraden voor zelfstandigen:

“Die regeling voor zelfstandigen: wij gaan ervan uit dat die er pas komt op het moment dat wij de achterstanden hebben weggewerkt.” – Bestuursvoorzitter UWV Maarten Camps

Meerdere schenkkringen, waaronder CommonEasy, hebben zich al eerder uitgesproken met het manifest ‘We regelen het zelf.’

 “Een verplichte aov dient meerdere doelen: zorgen dat zelfstandigen verzekerd zijn en de verschillen tussen zzp’ers en werknemers verkleinen. Met een opt-out haal je het tweede doel niet.” – Minister Sociale Zaken

Premie van 200 euro per maand en Broodfonds of andere schenkkring wordt niet als geldig alternatief gezien. 

Er wordt veel geroepen en geframed over zelfstandigen, wat is waar en wat zeggen de cijfers? De Werkvereniging haalt feiten en fictie uit elkaar

Jaren terug sprak oprichter CommonEasy met Roos van de Werkvereniging. Kijk hier een eigenwijs interview.

De WAZ  (wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen) is eigenlijk een soortgelijke wet die ook is afgeschaft in 2004. Brengt dit “nieuwe” wetsvoorstel ons weer terug bij af?

Lotte Kauffman

7 april 2023

Reacties