Wat is een Common ?

Commons zijn groepen ondernemers die iets “in common” hebben. Ze zijn bijvoorbeeld lid van dezelfde werkvereniging, wonen in dezelfde stad of hebben allemaal een baard.

Je kan de Commons gebruiken om te kijken of er mensen op het platform zijn die je misschien kent. Wij weten dat nieuwe connecties maken makkelijker is als je raakvlakken met elkaar hebt!

Een overzicht van alle Commons vind je hier!

Was dit nuttig?

Florian de Ridder

23 mei 2018