Wat is CommonEasy?

CommonEasy is een platform waarmee deelnemers zichzelf met behulp van hun sociale netwerk in hun eigen zekerheid kunnen voorzien. De schade wordt teniet gedaan op basis van een schenking, aangedragen adhoc oplossingen en wederkerigheid van de deelnemers onderling.

CommonEasy werkt op basis van sociale controle en vertrouwen in plaats van wantrouwen en bureaucratie. Er is dus in geen geval sprake van een verzekeringsovereenkomst die tot stand komt door een polis. Er is bij schade in deze zin dus ook geen sprake van een claim, maar van een situatie die opgelost kan worden.

Was dit nuttig?

Florian de Ridder

13 juni 2016