Waarom blijft het geld van mij als er geen schade is?

CommonEasy wil mensen meer zeggenschap geven over hoe financiële diensten hun leven vormen. Dit realiseert CommonEasy door gemeenschappen te faciliteren in het organiseren van hun zekerheid. Daarbij hoort een maandelijkse inleg zodat er altijd financiële middelen zijn om iemand te helpen. Omdat CommonEasy slechts een faciliterende rol speelt in dit verhaal vindt de organisatie dat deelnemers de baas moeten zijn over hun eigen geld.

Was dit nuttig?

Florian de Ridder

18 november 2015