Krijg ik bij ziekte een schenking of een uitkering?

Als je ziek bent krijg je een schenking die bestaat uit giften van andere leden uit jouw cirkels. Daar hoef je dus geen inkomstenbelasting over te betalen en geen schenkbelasting omdat ze onder de schenkbelastingvrijstelling vallen.

Was dit nuttig?

Jip de Ridder

19 april 2017